Dødsbo

Dødsbo krever gjerne ekstra grundig renhold. Dødsbo må ryddes, kjøres bort og kastes. Så begynner rengjøringen som skal gjøre boenheten attraktiv for nye eiere. Dette innebærer som regel en totalvask av boenheten, men kundens ønsker bestemmer til syvende og sist hvordan vi håndterer dødsbo.

Ta kontakt for mer informasjon om dødsbo.

Omtaler

Se våre omtaler på Finn.no. Vi er stolte av de gode tilbakemeldingene og vil gjøre vårt beste for å gjøre oss fortjent til dem også i fremtiden!